Loader

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0272 3751 502 - 0272 3751 503

Mr. Xuân

Điện Thoại : 0933658179

Kinh Doanh

Điện Thoại : 0903666284

Giấy chứng nhận

Nắp nút các loại

Nắp 4L/ Cap 4L

Giá : Liên hệ

Nắp bình 3L/ Cap 3L

Giá : Liên hệ

Nút nhựa/ Plastic button

Giá : Liên hệ

Nắp/ Cap

Giá : Liên hệ

Nắp/ Cap

Giá : Liên hệ

Vòi chai/ bottle spout

Giá : Liên hệ

Vòi chai/ bottle spout

Giá : Liên hệ

Phễu chai/ Funnel bottle

Giá : Liên hệ

Nắp/ Cap

Giá : Liên hệ